Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

22:06:40 Viernes 29 de septiembre 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Listaxe definitiva de admitivos, convocatoria tribunal, proba galego praza auxiliar de apoio PAI "Os Camiños"

04/09/2020

Aprobar a relación definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no procedemento de selección temporal laboral dun/ha auxiliar de apoio e elaboración dunha bolsa de emprego para o Punto de Atención á Infancia “Os Camiños” sinalando as causas da súa exclusión:


Relación de admitivos, excluídos e listaxe de espera praza PAI "Os Camiños"

31/08/2020

Relación de admitidos/as e excluídos/as así como a listaxe de espera dos/as nenos/as que solicitaron praza para o Punto de atención á infancia "Os Camiños". Prazo dende o 1 ao 4 de setembro do actual, ambos os dous inclusive, para presentar a documentación complementaria


Relación provisional de admitidos e excluídos selección Auxiliar de Apoio "PAI "Os Camiños"

28/08/2020

Aprobar a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no procedemento de selección temporal laboral dun/ha auxiliar de apoio e elaboración dunha bolsa de emprego para o Punto de Atención á Infancia “Os Camiños” sinalando as causas da súa exclusión:


Relación provisional de admitidos e excluídos selección Educador/a Infantil PAI "Os Camiños"

28/08/2020

Aprobar a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no procedemento de selección temporal laboral dun/ha educador/a infantil e elaboración dunha bolsa de emprego para o Punto de Atención á Infancia “Os Camiños” sinalando as causas da súa exclusión:


Aprobación inicial do Regulamento do Punto de Atención á Infancia (PAI)

11/08/2020

Aprobación inicial do Regulamento do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía


Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Punto de Atención a Infancia (PAI)

11/08/2020

Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do punto de atención a infancia (PAI)


Pleno Ordinario 06/2020 a celebrar o 07/08/2020

04/08/2020

RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión...ORDINARIA. Data da Sesión:...7 de agosto de 2020. Hora de celebración en primeira convocatoria:...13:30 horas.(a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Convocatoria para elección de xuíz de paz substituto

23/07/2020

Convocatoria para elección de xuíz de paz substituto do municipio de Mesía (A Coruña) De conformidade co disposto nos artigos 99 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial e no Regulamento 3/1995, do 7 de xuño, de xuíces de paz, por Decreto desta Alcaldía, de data 17 de xullo de 2020, acordouse iniciar expediente para a elección de xuíz de paz substituto do municipio de Mesía. Prazo 15 días hábiles.


Augas de Galicia

03/07/2020

Concesión dun caudal de auga, procedente de mananciais e dun pozo de barrena, no lugar de Casagrande, parroquia de Xanceda (San Salvador), no concello de Mesía (A Coruña), con destino aos usos doméstico, gandeiro e industrial. Información pública vinte días (20) naturais, contados a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e a admisión de reclamacións durante o mesmo período


Proceso selectivo Peón APROL Rural 2020

03/07/2020

Bases do proceso selectivo para a contratación temporal dun peón para labores de mellora forestal Presentar a correspondente oferta de emprego na Oficina Pública de Emprego de Ordes e publicar as bases na páxina web municipal e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial.