Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

11:31:24 Martes 21 de marzo 2023
Estás en:

Información

Comunicación tribunal cualificador, puntuación e datas entrevista praza auxiliar de apoio do PAI "Os Camiños"

09/09/2020

En relación coa proba da lingua galega, de carácter escrito, a valoración dos méritos dos/as admitidos/as no proceso selectivo e de conformidade coa base 8.2, ao existir empate de puntuación entre varios/as aspirantes, procede a realización dunha entrevista persoal realizada polo Tribunal Cualificador, o vindeiro venres 11 de setembro de 2020 na Casa Consistorial.

http://www.concellodemesia.gal/servizos/emprego-formacion/ofertas-emprego/bases-e-convocatoria-proceso-selectivo-para-contratacion


Justificantes de Publicación: