Sede electrónica Concello de Mesía

10:01:27 Venres 27 de xaneiro 2023
Estás en:

Información

Medio Ambiente

21/01/2020

Labores de xestión de biomasa nas líneas de Unión Fenosa Distribución Electricidad S.A ao longo da N-634 ao seu paso polas parroquias de Cumbraos, Lanzá e Boado.

Labores de xestión de biomasa nas líneas de Unión Fenosa Distribución.

En cumprimento da Lei 12/2012 de montes de Galicia, e conforme ao disposto na súa disposición final primeira, pola que se modifica a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, comunicámos as operación de xestión de biomasa que UFD Distribución Electricidad, S.A pretende realizar no concello de Mesía.

Achéganse o plano cos trazados das líneas aos efectos de que os propietarios dos terreos, si é do seu interese, as poidan executar de xeito previo.

Transcurridos 15 días dende a publicación o propietario do terreo non efectuou os labores de xestión de biomasa indicados, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A procederá a súa realización.


Xustificantes de Publicación: