Sede electrónica Concello de Mesía

12:11:47 Mércores 3 de marzo 2021
Estás en:

Información

Requerimento Prestacións Económicas da Seguridade Social

12/02/21

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro(BOE 2/10/2015), en canto ao trámite de notificación ás persoas interesadas se refire, solicitamos expoñan no taboleiro de edictos dese Concello o acordo adoptado por estaXefatura Territorial de Política Social con data 08 de febreiro de 2021, relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican os actos administrativos ditados no procedemento BS650G competencia desta xefatura territorial.


Xustificantes de Publicación: