Sede electrónica Concello de Mesía

03:28:30 Mércores 28 de outubro 2020
Estás en:

Información

Listaxe definitiva de puntuacións Educadora Infantil do PAI "Os Camiños"

17/09/20

Eladio Bendaña Pardo, Secretario do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación dun/dunha educadora infantil do Punto de atención á infancia municipal “Os Camiños” e elaboración dunha bolsa de emprego, pola presente informo que: Logo das correspondentes sesións do Tribunal de valoración de méritos e entrevistas ás/aos aspirantes, a orde de puntuación queda como segue:

http://www.concellodemesia.gal/servizos/emprego-formacion/ofertas-emprego/bases-e-convocatoria-proceso-selectivo-para-contratacion


Xustificantes de Publicación: