Sede electrónica Concello de Mesía

05:51:48 Venres 7 de maio 2021
Estás en:

Información

Listaxe definitiva de puntuacións Auxiliar de Apoio do PAI "Os Camiños"

17/09/2020

Eladio Bendaña Pardo, Secretario do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación dun/dunha auxiliar de apoio do Punto de atención á infancia municipal “Os Camiños” e elaboración dunha bolsa de emprego, pola presente informo que: Logo das correspondentes sesións do Tribunal de valoración de méritos e entrevistas ás/aos aspirantes, a orde de puntuación queda como segue:

http://www.concellodemesia.gal/servizos/emprego-formacion/ofertas-emprego/bases-e-convocatoria-proceso-selectivo-para-contratacion


Xustificantes de Publicación: