Sede electrónica Concello de Mesía

19:25:11 Martes 22 de setembro 2020
Estás en:

Información

Sorteo de candidatos a xurados 2020

16/09/20

En cumprimento do disposto no Artígo 13.2 da Lei orgánica 5/1995, de 22 de maio, do Tribunal do Xurado e do Real decreto 1398/1995, de 5 de agosto, modificado polo Real decreto 1271/2012, de 31 de agosto, o acto do sorteo para a selección dos candidatos a xurados terá lugar ás 12:00 horas do día 24 de setembro na Sala de Xuntas desta Delegación Provincial, o que se comunica para xeral coñecemento.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/09/16/2020_0000006354.html


Xustificantes de Publicación: