Sede electrónica Concello de Mesía

06:55:08 Xoves 21 de outubro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Proceso selectivo Peón APROL Rural 2020

03/07/2020

Bases do proceso selectivo para a contratación temporal dun peón para labores de mellora forestal Presentar a correspondente oferta de emprego na Oficina Pública de Emprego de Ordes e publicar as bases na páxina web municipal e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial.


Selección Socorristas campaña 2020

29/06/2020

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal de dous socorristas


Nomeamento Peóns e Listaxe de Reserva PEL Concellos 2020

11/06/2020

Nomear persoal laboral temporal, para o posto de peón, dende o día 17 de xuño ata o 25 de novembro de 2020, a xornada completa


Censo Electoral

02/03/2020

Resolución reclamaciones al proceso electoral "Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020"


Pleno Extraordinario xoves 20 de Febreiro 2020

18/02/2020

Convocatoria sesión do Pleno Extraordinario a celebrar en primeira convocatoira ás 08:30 horas con suxeición a Orde do Día que se indica.


Eleccións ao Parlamento de Galicia 05 Abril 2020

17/02/2020

Unha vez convocadas as Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, establecese a consulta das listas electorais no concello de Mesía. O prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 17 ao 24 de febreiro, período no que calquera persoa pode presentar unha reclamación administrativa sobre os seus datos censuais.


Urbanismo

14/02/2020

Anuncio de aprobación definitiva do Instrumento de Ordenación Provisional no lugar de O Campo


Auga-Saneamento

07/02/2020

Padrón fiscal das taxas polo abastecemento de auga, saneamento e canon da auga do 4º trimestre do 2019


Urbanísmo

27/01/2020

Convocatoria Sesión Ordinaria da Comisión Informativa Permanente de Seguimento do PXOM


Medio Ambiente

21/01/2020

Labores de xestión de biomasa nas líneas de Unión Fenosa Distribución Electricidad S.A ao longo da N-634 ao seu paso polas parroquias de Cumbraos, Lanzá e Boado.