Sede electrónica Concello de Mesía

03:40:33 Sábado 15 de agosto 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Aprobación inicial do Regulamento do Punto de Atención á Infancia (PAI)

11/08/20

Aprobación inicial do Regulamento do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía


Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Punto de Atención a Infancia (PAI)

11/08/20

Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do punto de atención a infancia (PAI)


Pleno Ordinario 06/2020 a celebrar o 07/08/2020

4/08/20

RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión...ORDINARIA. Data da Sesión:...7 de agosto de 2020. Hora de celebración en primeira convocatoria:...13:30 horas.(a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Proceso selectivo Peón APROL Rural 2020

3/07/20

Bases do proceso selectivo para a contratación temporal dun peón para labores de mellora forestal Presentar a correspondente oferta de emprego na Oficina Pública de Emprego de Ordes e publicar as bases na páxina web municipal e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial.


Selección Socorristas campaña 2020

29/06/20

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal de dous socorristas


Exposición Pública Matrícula IAE 2020

12/06/20

Anuncio da exposición pública da matrícula do IAE - Exercicio 2020


Nomeamento Peóns e Listaxe de Reserva PEL Concellos 2020

11/06/20

Nomear persoal laboral temporal, para o posto de peón, dende o día 17 de xuño ata o 25 de novembro de 2020, a xornada completa


Censo Electoral

2/03/20

Resolución reclamaciones al proceso electoral "Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020"


Pleno Extraordinario xoves 20 de Febreiro 2020

18/02/20

Convocatoria sesión do Pleno Extraordinario a celebrar en primeira convocatoira ás 08:30 horas con suxeición a Orde do Día que se indica.


Eleccións ao Parlamento de Galicia 05 Abril 2020

17/02/20

Unha vez convocadas as Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, establecese a consulta das listas electorais no concello de Mesía. O prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 17 ao 24 de febreiro, período no que calquera persoa pode presentar unha reclamación administrativa sobre os seus datos censuais.