Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

12:13:19 Jueves 9 de julio 2020
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

Augas de Galicia

3/07/20

Concesión dun caudal de auga, procedente de mananciais e dun pozo de barrena, no lugar de Casagrande, parroquia de Xanceda (San Salvador), no concello de Mesía (A Coruña), con destino aos usos doméstico, gandeiro e industrial. Información pública vinte días (20) naturais, contados a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e a admisión de reclamacións durante o mesmo período


Proceso selectivo Peón APROL Rural 2020

3/07/20

Bases do proceso selectivo para a contratación temporal dun peón para labores de mellora forestal Presentar a correspondente oferta de emprego na Oficina Pública de Emprego de Ordes e publicar as bases na páxina web municipal e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial.


Inmatriculación Finca no lugar da Valga-Visantoña

17/06/20

Expediente de dominio para inmatriculación de finca no inscrita sita no lugar da Valga, Visantoña, de conformidade co disposto no artigo 203 da Lei Hipotecaria.


Selección Socorristas campaña 2020

29/06/20

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal de dous socorristas


Exposición Pública Matrícula IAE 2020

12/06/20

Anuncio da exposición pública da matrícula do IAE - Exercicio 2020


Nomeamento Peóns e Listaxe de Reserva PEL Concellos 2020

11/06/20

Nomear persoal laboral temporal, para o posto de peón, dende o día 17 de xuño ata o 25 de novembro de 2020, a xornada completa


Censo Electoral

2/03/20

Resolución reclamacións ao proceso electoral "Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020"


Pleno Extraordinario jueves 20 de Febrero 2020

18/02/20

Convocatoria sesión del Pleno Extraordinario a celebrar en primera convocatoria a las 08:30 horas con arreglo al Orden del Día que indica.


Elecciónes al Parlamento de Galicia 05 Abril 2020

17/02/20

Unha vez convocadas las Elecciónes al Parlamento de Galicia 2020, se establecese un perído de consulta de las listas electorales no concello de Mesía. El prazo de exposición pública del Censo Electoral será do 17 ao 24 de febrero, período en el cual cualquier persona puede presentar una reclamación administrativa sobre sus datos censales.


Urbanismo

14/02/20

Anuncio de aprobación definitiva do Instrumento de Ordenación Provisional no lugar de O Campo