Sede electrónica Concello de Mesía

08:36:18 Sábado 2 de marzo 2024
Estás en:

Información

Relacion definitiva admitidos-excluidos e convocatoria aspirantes peóns PEL Concellos REACTIVA 2021

23/04/2021

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, e de conformidade co establecido na base sexta da convocatoria, publicouse a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos outorgando un prazo de dous días hábiles para subsanacións de deficiencias e/ou reclamacións segundo o sinalado na base sexta da convocatoria.Rematado o dito prazo sen que se presentara ningunha subsanación e/ou reclamación á dita relación provisional 1.-Aprobar a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos segundo se sinala a continuación 2.-Nomear ás persoas que se indican de seguido como membros do tribunal cualificador do proceso selectivo 3.-Convocar aos aspirantes que non acreditaron o celga e aos membros do tribunal cualificador para a realización da proba oral de lingua galega o día 27.04.2021, ás 09.30 horas, na Casa Consistorial sita na parroquia de Xanceda. 4.-Convocar a todos os aspirantes e aos membros do tribunal cualificador para a realización da proba práctica que terá lugar ese mesmo día, 27.04.2021, ás 10.30 horas, no almacén municipal sito no lugar de A Igrexa, parroquia de Boado.


Xustificantes de Publicación: